About Us

บริษัท เชียงใหม่เทอร์โมพลาสติก จำกัด
CHIANGMAI THERMOPLASTIC

บริษัท เชียงใหม่เทอร์โมพลาสติก จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี ยังได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสีเทอร์โมพลาสติกของเรา มุ่งเน้นคุณภาพ และโรงงานผลิตของเราได้รับมาตราฐาน ISO 9001:2015 ทำให้สีที่ผลิตออกมาได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.542-2549 

นอกจากผลิตสีเทอร์โมพลาสติกแล้ว ทางเราก็ยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัย ป้ายจราจร การ์ดเรล หมุดสะท้อนแสง กรวยจราจร และรวมทั้งรับตีเส้นจราจรตามมาตรฐานทางหลวง โดยทีมงานที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์

นอกจากนี้เรามีทีมช่างที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ กับผู้ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง

โทรศัพท์ 094-7574999,085-7779167

อีเมลล์: cmthermo@gmail.com

Line ID: @cmtrafficline

Facebook: CMTP558